Tượng Quan Âm Tọa Đài Sen Vàng Để Taplo Ô Tô

Có câu “Cây có cội, nước có nguồn”, phật tử chúng ta phần nhiều tu pháp môn niệm Phật để cầu sanh về Tịnh độ (Cực lạc). Vì thế ta cần phải hiểu biết lịch sử của Đức Phật A Di Ðà thế nào, và 48 lời nguyện ra sao.

Hình Ảnh Tượng A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Ðức A Di Ðà có công đức rất lớn và hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta-Bà này rất nhiều nên trang trí Tượng Quan Âm Tọa Đài Sen Vàng Để Taplo Ô Tô là cần thiết.

Muốn cho chúng sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ, sanh, già, bệnh, chết.

Vì thế Đức PHẬT THÍCH CA nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà và khai thị pháp môn Tịnh độ tu hành rất dễ dàng. Mọi người, ai cũng vậy, nếu chuyên tu, cũng sẽ được vãng sanh cả.

Thế tượng ngồi kiết già trên tòa sen tay kiết định ấn, tương tự như Phật Thích Ca.

Hình Ảnh Tượng Phật A di đà Thế tượng đứng trên hoa sen lơ lửng trong hư không, bên dưới là bể cả sóng dậy chập chồng, mắt ngài nhìn xuống, tay phải đưa lên ngang vai, tay trái duỗi xuống như sẵn sàng tiếp dẫn người vãng sanh. Tượng ấy gọi là tượng Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn.

 

Đánh giá

There are no reviews yet

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Quan Âm Tọa Đài Sen Vàng Để Taplo Ô Tô”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Product was successfully added to your cart!